Μαρία Μαυροπούλου, Maria Mavropoulou, Family portraits, Degree Show 2018, Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

2018 /  Family portraits,  Degree Show 2018, Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

Μαρία Μαυροπούλου, Maria Mavropoulou, Family portraits, Degree Show 2018, Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

2018 /  Family portraits, Degree Show 2018, Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

Μαρία Μαυροπούλου, Maria Mavropoulou, Family portraits, Degree Show 2018, Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.
Μαρία Μαυροπούλου, Maria Mavropoulou, Family portraits, Degree Show 2018, Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

2018 / Family portraits, Degree Show 2018, Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

Μαρία Μαυροπούλου, Maria Mavropoulou, Family portraits, Degree Show 2018, Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

2018 / Degree Show, Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

Μαρία Μαυροπούλου, Maria Mavropoulou, Family portraits, Open Studios 2018, Master in Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

2018 / Open Studios, Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

Μαρία Μαυροπούλου, Maria Mavropoulou, Family portraits, Open Studios 2018, Master in Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

2018 / Open Studios, Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

DSC_2353(1).jpg

2018 / Open Studios, Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece. "Portrait of iPhone  6s, 2018"  lightbox, 40cm x 60cm.

Μαρία Μαυροπούλου, Maria Mavropoulou, Family portraits, Open Studios 2018, Master in Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

2018 / Open Studios, Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

Μαρία Μαυροπούλου, Maria Mavropoulou, Family portraits, Open Studios 2018, Master in Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

2018 / Open Studios, Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

 2018 / Young Art Historians propose Young Artists, Trii Art Hub, Athens, Greece

2018 / Young Art Historians propose Young Artists, Trii Art Hub, Athens, Greece

 2017    “Taking Roots” 58th Thessaloniki International Film Festival, curated by Orestis Andreadakis, Thessaloniki museum of photography, Thessaloniki, Greece

2017    “Taking Roots” 58th Thessaloniki International Film Festival, curated by Orestis Andreadakis, Thessaloniki museum of photography, Thessaloniki, Greece

 2017    “Taking Roots” 58th Thessaloniki International Film Festival, curated by Orestis Andreadakis, Thessaloniki museum of photography, Thessaloniki, Greece

2017    “Taking Roots” 58th Thessaloniki International Film Festival, curated by Orestis Andreadakis, Thessaloniki museum of photography, Thessaloniki, Greece

 2017   “The Decline of Heroes”, “The Tourists” campaign by Depression Era, Culturescapes festival, curated by Kateryna Botanova, Antikenmuseum Basel, Switzerland

2017   “The Decline of Heroes”, “The Tourists” campaign by Depression Era, Culturescapes festival, curated by Kateryna Botanova, Antikenmuseum Basel, Switzerland

 2017   “The Decline of Heroes”, “The Tourists” campaign by Depression Era, Culturescapes festival, curated by Kateryna Botanova, Antikenmuseum Basel, Switzerland

2017   “The Decline of Heroes”, “The Tourists” campaign by Depression Era, Culturescapes festival, curated by Kateryna Botanova, Antikenmuseum Basel, Switzerland

 2017   “The Decline of Heroes”, “The Tourists” campaign by Depression Era, Culturescapes festival, curated by Kateryna Botanova, Antikenmuseum Basel, Switzerland

2017   “The Decline of Heroes”, “The Tourists” campaign by Depression Era, Culturescapes festival, curated by Kateryna Botanova, Antikenmuseum Basel, Switzerland

 2017   “The Decline of Heroes”, “The Tourists” campaing by Depression Era, Culturescapes festival, curated by Kateryna Botanova, Antikenmuseum Basel, Switzerland

2017   “The Decline of Heroes”, “The Tourists” campaing by Depression Era, Culturescapes festival, curated by Kateryna Botanova, Antikenmuseum Basel, Switzerland

 2017  “The Vision of Saint Void’’, Depo Darm gallery, curated by Kiriakos Spirou, Athens, Greece

2017  “The Vision of Saint Void’’, Depo Darm gallery, curated by Kiriakos Spirou, Athens, Greece

 2017  “The Vision of Saint Void’’, Depo Darm gallery, curated by Kiriakos Spirou, Athens, Greece

2017  “The Vision of Saint Void’’, Depo Darm gallery, curated by Kiriakos Spirou, Athens, Greece

 2017  “The Vision of Saint Void’’, Depo Darm gallery, curated by Kiriakos Spirou, Athens, Greece

2017  “The Vision of Saint Void’’, Depo Darm gallery, curated by Kiriakos Spirou, Athens, Greece

 2017    “Local Stories”, DL gallery, curated by Nina Kassianou, Athens, Greece

2017    “Local Stories”, DL gallery, curated by Nina Kassianou, Athens, Greece

 2017    “Local Stories”, DL gallery, curated by Nina Kassianou, Athens, Greece

2017    “Local Stories”, DL gallery, curated by Nina Kassianou, Athens, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, 2017 / ''Found & Lost'', Void, Float gallery, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2017 /  ''Found & Lost'', group show curated by Void, Float gallery, Athens, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, 2017 / ''Found & Lost'', Void, Float gallery, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία
Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, 2017 / ''Found & Lost'', Void, Float gallery, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία
Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, 2017 / ''Found & Lost'', Void, Float gallery, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2017 /  ''Found & Lost'', group show curated by Void, Float gallery, Athens, Greece

 2017     “Make yourselves at home” public space campaign by Depression Era, Athens, Greece

2017     “Make yourselves at home” public space campaign by Depression Era, Athens, Greece

 2017     “Make yourselves at home” public space campaign by Depression Era, Athens, Greece

2017     “Make yourselves at home” public space campaign by Depression Era, Athens, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Make yourselves at home, public space campaign by Depression Era, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία
Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Make yourselves at home, public space campaign by Depression Era, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία
Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Make yourselves at home, public space campaign by Depression Era, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία
Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Make yourselves at home, public space campaign by Depression Era, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2017     “Make yourselves at home” public space campaign by Depression Era, instagram feed by @makeyourselvesathome

 2017     “Open Studios” Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, part of Documenta 14 inauguration program, Athens Greece

2017     “Open Studios” Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, part of Documenta 14 inauguration program, Athens Greece

 2017     “Open Studios” Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, part of Documenta 14 inauguration program, Athens Greece

2017     “Open Studios” Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, part of Documenta 14 inauguration program, Athens Greece

 2017     “And the work of our hands”, ArtWall project space, curated by Kiriakos Spirou, Athens, Greece

2017     “And the work of our hands”, ArtWall project space, curated by Kiriakos Spirou, Athens, Greece

 2017     “And the work of our hands”, ArtWall project space, curated by Kiriakos Spirou, Athens, Greece

2017     “And the work of our hands”, ArtWall project space, curated by Kiriakos Spirou, Athens, Greece

 2017     “ Whitelight showcase”, SHED London, curated by Ellie Tsatsou & Gelly Siganou, London, U.K.

2017     “ Whitelight showcase”, SHED London, curated by Ellie Tsatsou & Gelly Siganou, London, U.K.

 2017     “ Whitelight showcase”, SHED London, curated by Ellie Tsatsou & Gelly Siganou, London, U.K.

2017     “ Whitelight showcase”, SHED London, curated by Ellie Tsatsou & Gelly Siganou, London, U.K.

 2017     “ Whitelight showcase”, SHED London, curated by Ellie Tsatsou & Gelly Siganou, London, U.K.

2017     “ Whitelight showcase”, SHED London, curated by Ellie Tsatsou & Gelly Siganou, London, U.K.

 2016 “Young Greek Photographers”, Athens Photo Festival, Benaki museum, curated by Manolis Moresopoulos, Athens, Greece

2016 “Young Greek Photographers”, Athens Photo Festival, Benaki museum, curated by Manolis Moresopoulos, Athens, Greece

 2016 “Young Greek Photographers”, Athens Photo Festival, Benaki museum, curated by Manolis Moresopoulos, Athens, Greece

2016 “Young Greek Photographers”, Athens Photo Festival, Benaki museum, curated by Manolis Moresopoulos, Athens, Greece

 2016      “Back to Athens”, multiple venues at Exarchia, curated by Maria Xypolopoulou, Athens, Greece

2016      “Back to Athens”, multiple venues at Exarchia, curated by Maria Xypolopoulou, Athens, Greece

 2015    “Athens Biennale 5to6”, Bageion Hotel, curated by Xenia Kalpaktsoglou & Poka-Yio, Athens, Greece

2015    “Athens Biennale 5to6”, Bageion Hotel, curated by Xenia Kalpaktsoglou & Poka-Yio, Athens, Greece

 2015     Depression Era, 5th Thessaloniki Biennale of Contemporary Art, curated by Katerina Gregos, Thessaloniki, Greece

2015     Depression Era, 5th Thessaloniki Biennale of Contemporary Art, curated by Katerina Gregos, Thessaloniki, Greece

 2015     Depression Era, 5th Thessaloniki Biennale of Contemporary Art, curated by Katerina Gregos, Thessaloniki, Greece

2015     Depression Era, 5th Thessaloniki Biennale of Contemporary Art, curated by Katerina Gregos, Thessaloniki, Greece

 2014    “Depression Era project”, Benaki museum, Athens, Greece

2014    “Depression Era project”, Benaki museum, Athens, Greece

 2014    “Depression Era project”, Benaki museum, Athens, Greece

2014    “Depression Era project”, Benaki museum, Athens, Greece

 2014    “Depression Era project”, Benaki museum, Athens, Greece

2014    “Depression Era project”, Benaki museum, Athens, Greece

 2014    “Depression Era project”, Benaki museum, Athens, Greece

2014    “Depression Era project”, Benaki museum, Athens, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Thesis exhibition, πτυχιακή εργασία, Athens school of fine arts, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Athens,  Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2014    Thesis exhibition, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Thesis exhibition, πτυχιακή εργασία, Athens school of fine arts, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Athens,  Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2014   Thesis exhibition, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Thesis exhibition, πτυχιακή εργασία, Athens school of fine arts, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Athens,  Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2014   Thesis exhibition, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece

 2014      Biennale of Schools of Fine Arts of Greece, B & M Theocharakis foundation, Athens,   Greece

2014      Biennale of Schools of Fine Arts of Greece, B & M Theocharakis foundation, Athens,   Greece