Μαρία Μαυροπούλου, Maria Mavropoulou, Family portraits, Degree Show 2018, Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

2018 /  Family portraits,  Degree Show 2018, Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

Μαρία Μαυροπούλου, Maria Mavropoulou, Family portraits, Degree Show 2018, Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

2018 /  Family portraits, Degree Show 2018, Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

Μαρία Μαυροπούλου, Maria Mavropoulou, Family portraits, Degree Show 2018, Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.
Μαρία Μαυροπούλου, Maria Mavropoulou, Family portraits, Degree Show 2018, Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

2018 / Family portraits, Degree Show 2018, Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

Μαρία Μαυροπούλου, Maria Mavropoulou, Family portraits, Degree Show 2018, Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

2018 / Degree Show, Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

Μαρία Μαυροπούλου, Maria Mavropoulou, Family portraits, Open Studios 2018, Master in Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

2018 / Open Studios, Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Depression era gr, Unseen Amsterdam, co-op, The tourists campaign, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2018 / “The Tourists” camraign by Depression Era collective at Unseen Amsterdam’s CO-OP, curated by Lars Willumeit, Amsterdam, The Netherlands.

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Depression era gr, Unseen Amsterdam, co-op, The tourists campaign, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2018 / “The Tourists” camraign by Depression Era collective at Unseen Amsterdam’s CO-OP, curated by Lars Willumeit, Amsterdam, The Netherlands.

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Depression era gr, Unseen Amsterdam, co-op, The tourists campaign, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2018 / “The Tourists” camraign by Depression Era collective at Unseen Amsterdam’s CO-OP, curated by Lars Willumeit, Amsterdam, The Netherlands.

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Depression era gr, Unseen Amsterdam, co-op, The tourists campaign, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2018 / “The Tourists” camraign by Depression Era collective at Unseen Amsterdam’s CO-OP, curated by Lars Willumeit, Amsterdam, The Netherlands.

Μαρία Μαυροπούλου, Maria Mavropoulou, Family portraits, Open Studios 2018, Master in Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

2018 / Open Studios, Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

DSC_2353(1).jpg

2018 / Open Studios, Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece. "Portrait of iPhone  6s, 2018"  lightbox, 40cm x 60cm.

Μαρία Μαυροπούλου, Maria Mavropoulou, Family portraits, Open Studios 2018, Master in Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

2018 / Open Studios, Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

Μαρία Μαυροπούλου, Maria Mavropoulou, Family portraits, Open Studios 2018, Master in Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

2018 / Open Studios, Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Young Art Historians propose Young Artists, Trii Art Hub, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2018 / Young Art Historians propose Young Artists, Trii Art Hub, Athens, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Taking Roots , 58th Thessaloniki International Film Festival, Orestis Andreadakis, Thessaloniki museum of photography, Thessaloniki, Greece, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2017 “Taking Roots” 58th Thessaloniki International Film Festival, curated by Orestis Andreadakis, Thessaloniki museum of photography, Thessaloniki, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Taking Roots , 58th Thessaloniki International Film Festival, Orestis Andreadakis, Thessaloniki museum of photography, Thessaloniki, Greece, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2017 “Taking Roots” 58th Thessaloniki International Film Festival, curated by Orestis Andreadakis, Thessaloniki museum of photography, Thessaloniki, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, “The Decline of Heroes”, “The Tourists” campaing by Depression Era, Culturescapes festival, Kateryna Botanova, Antikenmuseum Basel, Switzerland, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2017 “The Decline of Heroes”, “The Tourists” campaign by Depression Era, Culturescapes festival, curated by Kateryna Botanova, Antikenmuseum Basel, Switzerland

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, “The Decline of Heroes”, “The Tourists” campaing by Depression Era, Culturescapes festival, Kateryna Botanova, Antikenmuseum Basel, Switzerland, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2017 “The Decline of Heroes”, “The Tourists” campaign by Depression Era, Culturescapes festival, curated by Kateryna Botanova, Antikenmuseum Basel, Switzerland

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, “The Decline of Heroes”, “The Tourists” campaing by Depression Era, Culturescapes festival, Kateryna Botanova, Antikenmuseum Basel, Switzerland, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2017 “The Decline of Heroes”, “The Tourists” campaign by Depression Era, Culturescapes festival, curated by Kateryna Botanova, Antikenmuseum Basel, Switzerland

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, “The Decline of Heroes”, “The Tourists” campaing by Depression Era, Culturescapes festival, Kateryna Botanova, Antikenmuseum Basel, Switzerland, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2017 “The Decline of Heroes”, “The Tourists” campaing by Depression Era, Culturescapes festival, curated by Kateryna Botanova, Antikenmuseum Basel, Switzerland

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, The Vision of Saint Void, Depo Darm gallery, Kiriakos Spirou, Athens, Greece, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2017 “The Vision of Saint Void’’, Depo Darm gallery, curated by Kiriakos Spirou, Athens, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, The Vision of Saint Void, Depo Darm gallery, Kiriakos Spirou, Athens, Greece, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2017 “The Vision of Saint Void’’, Depo Darm gallery, curated by Kiriakos Spirou, Athens, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, The Vision of Saint Void, Depo Darm gallery, Kiriakos Spirou, Athens, Greece, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2017 “The Vision of Saint Void’’, Depo Darm gallery, curated by Kiriakos Spirou, Athens, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Local Stories, DL gallery, Nina Kassianou, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2017 “Local Stories”, DL gallery, curated by Nina Kassianou, Athens, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Local Stories, DL gallery, Nina Kassianou, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2017 “Local Stories”, DL gallery, curated by Nina Kassianou, Athens, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, 2017 / ''Found & Lost'', Void, Float gallery, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2017 /  ''Found & Lost'', group show curated by Void, Float gallery, Athens, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, 2017 / ''Found & Lost'', Void, Float gallery, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία
Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, 2017 / ''Found & Lost'', Void, Float gallery, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία
Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, 2017 / ''Found & Lost'', Void, Float gallery, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2017 /  ''Found & Lost'', group show curated by Void, Float gallery, Athens, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Make yourselves at home, public space campaign by Depression Era, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2017 “Make yourselves at home” public space campaign by Depression Era, Athens, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Make yourselves at home, public space campaign by Depression Era, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2017 “Make yourselves at home” public space campaign by Depression Era, Athens, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Make yourselves at home, public space campaign by Depression Era, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία
Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Make yourselves at home, public space campaign by Depression Era, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία
Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Make yourselves at home, public space campaign by Depression Era, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία
Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Make yourselves at home, public space campaign by Depression Era, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2017     “Make yourselves at home” public space campaign by Depression Era, instagram feed by @makeyourselvesathome

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Open Studios, Master in Fine Arts, Athens School of Fine Arts, part of Documenta 14 inauguration program, Athens Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2017 “Open Studios” Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, part of Documenta 14 inauguration program, Athens Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Open Studios, Master in Fine Arts, Athens School of Fine Arts, part of Documenta 14 inauguration program, Athens Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2017 “Open Studios” Master of Fine Arts, Athens School of Fine Arts, part of Documenta 14 inauguration program, Athens Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, And the work of our hands, ArtWall, Kiriakos Spirou, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2017 “And the work of our hands”, ArtWall project space, curated by Kiriakos Spirou, Athens, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, And the work of our hands, ArtWall, Kiriakos Spirou, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2017 “And the work of our hands”, ArtWall project space, curated by Kiriakos Spirou, Athens, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Whitelight showcase, SHED London, Ellie Tsatsou , Gelly Siganou, London, U.K., contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2017 “ Whitelight showcase”, SHED London, curated by Ellie Tsatsou & Gelly Siganou, London, U.K.

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Whitelight showcase, SHED London, Ellie Tsatsou , Gelly Siganou, London, U.K., contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2017 “ Whitelight showcase”, SHED London, curated by Ellie Tsatsou & Gelly Siganou, London, U.K.

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Whitelight showcase, SHED London, Ellie Tsatsou , Gelly Siganou, London, U.K., contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2017 “ Whitelight showcase”, SHED London, curated by Ellie Tsatsou & Gelly Siganou, London, U.K.

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, 2016 Young Greek Photographers, Athens Photo Festival, Benaki museum, Manolis Moresopoulos, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2016 “Young Greek Photographers”, Athens Photo Festival, Benaki museum, curated by Manolis Moresopoulos, Athens, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, 2016 Young Greek Photographers, Athens Photo Festival, Benaki museum, Manolis Moresopoulos, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2016 “Young Greek Photographers”, Athens Photo Festival, Benaki museum, curated by Manolis Moresopoulos, Athens, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Back to Athens, Maria Xypolopoulou, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2016 “Back to Athens”, multiple venues at Exarchia, curated by Maria Xypolopoulou, Athens, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Athens Biennale 5to6, Bageion Hotel, Xenia Kalpaktsoglou, Poka-Yio, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2015 “Athens Biennale 5to6”, Bageion Hotel, curated by Xenia Kalpaktsoglou & Poka-Yio, Athens, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Depression Era, 5th Thessaloniki Biennale of Contemporary Art, Katerina Gregos, Thessaloniki, Greece, Athens, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2015 Depression Era, 5th Thessaloniki Biennale of Contemporary Art, curated by Katerina Gregos, Thessaloniki, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Depression Era, 5th Thessaloniki Biennale of Contemporary Art, Katerina Gregos, Thessaloniki, Greece, Athens, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2015 Depression Era, 5th Thessaloniki Biennale of Contemporary Art, curated by Katerina Gregos, Thessaloniki, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Depression Era, Benaki museum, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2014 “Depression Era project”, Benaki museum, Athens, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Depression Era, Benaki museum, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2014 “Depression Era project”, Benaki museum, Athens, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Depression Era, Benaki museum, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2014 “Depression Era project”, Benaki museum, Athens, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Depression Era, Benaki museum, Athens, Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2014 “Depression Era project”, Benaki museum, Athens, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Thesis exhibition, πτυχιακή εργασία, Athens school of fine arts, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Athens,  Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2014    Thesis exhibition, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Thesis exhibition, πτυχιακή εργασία, Athens school of fine arts, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Athens,  Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2014   Thesis exhibition, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Thesis exhibition, πτυχιακή εργασία, Athens school of fine arts, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Athens,  Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2014   Thesis exhibition, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece

Maria Mavropoulou, Μαρία Μαυροπούλου, Biennale of Schools of Fine Arts of Greece, B & M Theocharakis foundation , Athens,  Greece, contemporary greek photographer, contemporary photography, art photography, photography, Greece, Athens art scene, photography in Greece, artist, art photography, contemporary art, contemporary artist, woman photographer, έλληνας καλλιτέχνης, ελληνίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος, σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι, σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία

2014 Biennale of Schools of Fine Arts of Greece, B & M Theocharakis foundation, Athens, Greece